Quick Links:
Navigation
Forside
Foreningen
Medlemmer
Bestyrelsen
Vedtægter
Dagsorden/Referater
Fotoalbum
Videoer
Smagsnoter
Foreningens vinkort
Kontakt vinforeningen
Links
Artikler
Downloads
Søg
Referat d. 16.07.2016
Vin & Reklame sponsor
Skagenferien.dk
Tøjsponsor
Vedtægter


Foreningens Vedtægter

Bestyrelse:

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en suppleant, en foundraiser og en webmaster. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i Skagen i forbindelse med Skagenfestivalen. Man vælges for ét år ad gangen.

Medlemstal:

Vinforeningenen ønsker max. at være 6 personer, så det sikres at der ikke går "ged" i vinsmagningerne, og at disse smagninger til enhver tid vil være seriøse.

Afstemninger:

Ved afstemninger har hvert medlem én stemme, dog har formanden 5 stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kontingent/Vinsmagningsgebyr:

Det ksoter 500,- pr. "næse", pr. vinsmagingaften. Evnetuelle par "slipper" med 1000,- pr. gang.

Mødepligt:

Der er 100 % mødepligt, afbud accepteres ikke uden formandens udtrykkelige samtykke.

Generalforsamling:

Foreningens årlige generalforsamling, skal til enhver tid afholdes i Skagen, i forbindelse med Skagenfestivallen. Foreningen har forpligtet sig til at tegne et 10 årig, løbende kontrakt med Rikke og Ivan om leje af ferielejligheder, camp, terasse mv. Lejeperioden er fastsat til ankomst onsdag og afgang søndag. Værelser afregnes direkte med værtsparret. Leje af Camp afregnes i Rødvin til værtsparret. Foreningen yder reklame på hjemmeside for Skagenferien.dk. Det er ligeledes foreningens pligt at sørge for fornøden udsmykning under festivallen - samt bidrage til et festligt, godt og underholdende ophold.

Møder i øvrigt:

møder indledes med foreningens kampråb:

"HVA` SKA` VI HA` - VIN / HVA` SKA` DEN VÆR` - GO` !!!!!"

Vinsmagninger:

Der afholdes 4 officielle årlige vinsmagninger. Disse aftales fra møde til møde. Evt. andre arrangementer er gebyrfri.

Pointgivning:

Der gives point efter foreningens officielle vinsmageskema. Skemaet udleveres til deltagerne ved hvert møde.

Værtens pligter:

Værten skal forberede vintemaet for mødet. Dette gælder både udvalget af vine og mad der matcher området der smages vine fra. Værten afholder alle nødvendige udgifter i forbindelse med mødet. Det er ligeledes værtens pligt at brug af "grill-kul/briketter" indgår som en del af tilberedningen af maden til mødet.

Formandens pligter:

Har det overordnede ansvar for foreningen. Skal svare på kloge spørgsmål fra medlemmer, når disse spørgsmål angår foreningens arrangementer og andre generelle ting omkring foreningen. Har endvidere svarpligten for eksterne henvendelser til foreningen, dette både via mail og telefon. Sikre at der indkaldes til generalforsamling og bestyrelsesmøder med 14 dages varsel.

Næstformandens pligter:

At bistå formanden i "tykt og tyndt". Tage sig af delegerede opgaver fra formanden, uden at stille spørgsmål til opgaven eller dennes art.

Kassererens pligter:

Står enerådigt for opkrævning af kontingenter/smagsgebyrer. Opkræver rykkergebyr på 100,- ved for sene indbetalinger fra medlemmerne. Fremlægger regnskab ved generalforsamlingen, som skal godkendes.

Supleantens pligter:

Skal bistå ethvert medlem af bestyrelsen, hvis denne skønner det nødvendigt. Suppleanten kan ikke nægte at udføre delegerede opgaver.

Foundraiserens pligter:

Forunraiseren har frie hænder til at finde tilskud til foreningen. det kan f.eks. være rabatordninger, reklame, tøj osv.

Webmasteresn pligter:

Vedligeholde hjemmesiden så den altid er opdateret. Skaffe materiale til siden mv. Siden skal opdateres mindst én gang pr. måned.

Kassebeholdningens anvendelse:

Foreningens formue skal anvendes til studieture for hele foreningen, så medlemmernes "vinhorisont" til stadighed udvides. Evt. andet forbrug på kassebeholdningen kan vedtaget på ordinære bestyrelsesmøder.

Vedtægtsændringer:

Forslag til ændringer af vedtægterne, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlignen. Ændringer kan kun besluttes med 2/3 flertal.
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 1

Brugere online: 0

Antal brugere: 6
Nyeste bruger: Formand